Barreres

Les barreres són uns elements físics que es posen davant d’una entrada o sortida de vivenda, negoci, local,… per tal d’obstaculitzar la pròpia entrada o sortida.