Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del tractament de les seves dades

Aquesta política de privacitat s’aplica a totes les dades de caràcter personal que l’usuari aporti a Turmat, amb domicili en C / Ramon Argilés, nau 3, 25005 Lleida (en endavant “Turmat) a través de diferents formularis a l’contractar un servei.

A l’efecte de la present Política de Privacitat, s’ha d’entendre com Usuari a tota persona física interessada en els productes i serveis que Turmat ofereix. Turmat, com a responsable de l’tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, el consentiment exprés de l’Usuari a la present Política de Privadesa, quan així sigui necessari ia qualsevol altre aspecte que requereixi la prèvia autorització de la mateixa . L’objectiu de la Política de Privacitat de Turmat és donar transparència a la informació de com tractem les seves dades i protegir la informació a Internet i les dades que l’usuari pugui introduir a la web.

L’Usuari podrà posar-se en contacte amb l’Oficina de Compliment Legal i Normatiu de Ports Turmat a través de mariajose@portesturmat.com davant de qualsevol dubte o necessitat que tingui en matèria de protecció de dades.

Finalitat del tractament

Per la present s’informa a l’Usuari que Turmat tractarà les dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través dels formularis en paper o online durant el procés de contractació d’algun dels serveis que ofereix Turmat, per a les finalitats que es s’indiquen a continuació, en la mesura que hi hagi una base legal per a cada tractament segons s’explica més endavant:

(a) Gestionar les peticions que l’Usuari realitzi per qualsevol mitjà a Turmat.

(b) Informar l’Usuari per qualsevol mitjà, inclòs l’enviament de comunicacions comercials a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari si és el cas faciliti, de productes i serveis de Ports Turmat similars als adquirits per l’Usuari.

Legitimació per al tractament de les seves dades personals

. La base legal per al tractament de les dades per a la finalitat (a) i (b) és l’execució de l’contracte de prestació de serveis i / o de compra dels serveis corresponents.

. Quan no hi hagi un contracte de prestació de serveis la base legal per al tractament de les dades per a les finalitats és el consentiment que se sol·licita a l’Usuari, sense que en cap cas la retirada d’ell mateix condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis.

Portes Turmat, en el moment de registre, recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per a la prestació de servei a l’Usuari. L’Usuari coneix i accepta que la no complimentació de certes dades de caràcter personal impedirà a Turmat prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades. En cap cas Ports Turmat cedirà, explotarà aquestes dades o els destinarà a un ús diferent de l’aquí indicat expressament. Durant el procés de registre, l’Usuari serà informat de l’caràcter no obligatori de la recollida d’algunes de les dades per a la prestació dels serveis de Ports Turmat.

Temps de conservació seves dades personals

Turmat conservarà les dades dels seus clients mentre duri la seva relació contractual i posteriorment a la mateixa, es conservaran les dades per a accions promocionals durant un termini de dos anys, per un altre tipus d’usuaris les dades es mantindran igualment durant un període de cinc anys, per tant, les dades no es conservaran més temps de l’necessari per a les finalitats descrites anteriorment, sense perjudici de la conservació que resultés necessària per complir amb els requeriments de les administracions públiques que puguin intervenir en la prestació de servei, la formulació, l’exercici o la defensa potencials reclamacions i / o sempre que ho permetés la legislació aplicable.

Accés a les seves dades personals?

Una òptima prestació de el servei que Turmat ofereix a través de les seves pàgines web i pot requerir que altres tercers prestadors de serveis de Turmat accedeixin a les dades personals de l’Usuari com a encarregats de el tractament.

A més de l’anterior, Turmat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada moment.

Drets dels usuaris?

Turmat informa l’Usuari sobre la possibilitat que l’assisteix d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació de l’tractament així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollides per Turmat.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: C / Ramon Argilés, nau 3, 25005 Lleida Aquesta sol·licitud ha d’incloure les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia de el Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar mitjançant document fefaent. Així mateix, l’Usuari podrà exercitar els esmentats drets a través del correu electrònic mariajose@portesturmat.com

A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment dalt descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada del mateix. Turmat podrà continuar tractant les dades de l’Usuari a la mesura que la llei aplicable ho permeti.

Turmat recorda l’Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

Baixa en el servei de l’enviament de comunicacions comercials

Tal com s’ha esmentat en l’apartat anterior, l’Usuari dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials amb la simple notificació a Turmat per la qual informa que no desitja seguir rebent comunicacions comercials. Per això, l’Usuari podrà o revocar el seu consentiment en la forma descrita en l’apartat anterior o punxar en l’enllaç inclòs en cada comunicació comercial cancel·lant per tant, l’enviament de comunicacions comercials electròniques.

Mesures de seguretat

Turmat es compromet a l’acompliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix normativa aplicable .

Turmat implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o de l’medi físic o natural, d’acord al que estableix la normativa aplicable.

Turmat entitat preocupada per la privacitat, amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

Ús de cookies

La nostra pàgina web fa servir galetes per distingir-a vostè dels altres usuaris del nostre lloc web, el que ens ajuda a proporcionar-li una bona experiència quan navega pel nostre lloc web i ens permet així mateix millorar-lo. Podeu obtenir més informació sobre l’ús de cookies en la Política de Cookies.

Links

La pàgina web de Turmat pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per Turmat. Per això, Turmat no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a Turmat, tingui en compte que el seu compliment en matèria de protecció de dades pot diferir del nostre.

Modificació de la Política de Privacitat

Turmat podrà modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada a l’Usuari perquè, quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’Usuari pugui atorgar el seu consentiment.

AVÍS LEGAL

1. OBJETIU

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.portesturmat.com, de què és titular Turmat (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB li atribueix la condició d’USUARI d’ell mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part del PROPIETARI dE lA WEB, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.
Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present Avís Legal, i respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i pot EL PROPIETARI DE LA WEB denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:
La seva denominació social és: Turmat portes i automatismes S.C.P
El seu CIF és: J42909705
El seu domicili social està a: C / Ramon Argilés, nau 3, 25005 Lleida

3. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Tel .: 679090309
E-mail: mariajose@portesturmat.com
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

4. CONDICIONS D’ACCÈS I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment de l’corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’PROPIETARI DE LA WEB ia no emprar-los per, entre d’altres:

Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l’ordre públic.

Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a la pàgina web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si s’escau, extreure informació.

Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la mateixa atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.
PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, ia manera d’exemple, PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza de l’funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable de l’resultat obtingut. PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

4.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el castellà i / o el català.